Rakennusalan palvelut

Meiltä saatte kaikki rakennusalan palvelut ammattitaidolla Etelä-Karjalan alueella

 • Uudis­ra­ken­ta­mi­nen
 • Perus­kor­jausu­ra­kat
 • Talo­jen kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen
 • Raken­nus­sa­nee­raus­ta
 • Sisä-, ulko- ja jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set
 • Huo­neis­to­re­mon­tit, toi­mis­to-lii­ke­ti­lat
 • Maa­lauk­set, tape­toin­nit
 • Lat­tia­työt, laa­toi­tuk­set
 • Kir­ves­mies­työt
 • Kat­to­työt
 • Kalus­tea­sen­nuk­set
 • Ikku­na,- ja ovi­myyn­ti sekä
 • Asen­nus­pal­ve­lu

Kun tarvitset luotettavaa saneerausta