Rakennusalan palvelut

 

Etsit­kö luo­tet­ta­vaa ja ammat­ti­mais­ta raken­ta­jaa tai remon­toi­jaa?
Sanee­raus ja Asen­nus­pal­ve­lu Pöl­lä­nen Oy on juu­ri sitä mitä etsit!
Yri­tyk­sem­me toteut­taa kai­ken­ko­koi­set raken­nus- ja remon­toin­ti­pro­jek­tit vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la ja kokemuksella.

Kysy lisää pal­ve­luis­tam­me tai pyy­dä tarjous!

 

 • Uudis­ra­ken­ta­mi­nen
 • Perus­kor­jausu­ra­kat
 • Talo­jen korjausrakentaminen
 • Raken­nus­sa­nee­raus­ta
 • Sisä-, ulko- ja julkisivusaneeraukset
 • Huo­neis­to­re­mon­tit, toimisto-liiketilat
 • Maa­lauk­set, tapetoinnit
 • Lat­tia­työt, laatoitukset
 • Kir­ves­mies­työt
 • Kat­to­työt
 • Kalus­tea­sen­nuk­set
 • Ikku­na,- ja ovi­myyn­ti sekä
 • Asen­nus­pal­ve­lu

Kun tarvitset luotettavaa saneerausta