Keittiöremontti

Tarjoamme keittiöremontteja ja asennuksia

Sanee­raus ja asen­nus Pöl­lä­sen kaut­ta voit­te tila­ta keit­tiö­re­mon­tin ja asen­nuk­sen, samal­la remon­toim­me vaik­ka koko talon lat­tias­ta kat­toon.

Toi­mim­me yhteis­työs­sä  Novart Oy kans­sa, joka suun­nit­te­lee ja toi­mit­taa keit­tiön ja kaik­ki muut­kin kalus­teet asiak­kaal­le.

Asen­nuk­ses­ta ja remon­tis­ta vas­taa
Sanee­raus ja asen­nus Pöl­lä­nen Oy
Jan­ne Pöl­lä­nen.

Kun tarvitset luotettavaa saneerausta