Valitse sivu

Saneeraus Pöllänen

Sanee­raus pöl­lä­nen on kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja sanee­rauk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys. Yri­tyk­sen toi­mi­paik­ka on Lap­peen­ran­ta ja toi­mim­me ete­lä-kar­ja­lan alu­eel­la asiak­kai­tam­me ovat koti­ta­lou­det yri­tyk­set ja talo­yh­tiöt.
Sanee­raus pöl­lä­nen tekee ammat­ti­tai­dol­la niin isom­mat sanee­rauk­set kuin pie­nem­mät­kin huo­neis­to­re­mon­tit ja asen­nus­työt. Meil­lä on vuo­sien koke­mus raken­ta­mi­ses­ta ja remon­toin­nis­ta sekä myös asen­nus­töis­tä

Kauttamme saatte mm..

Kiinteistösaneeraukset

Sanee­raam­me kiin­teis­tö­jä ja huo­neis­to­ja sekä raken­nam­me uut­ta.

Huoneistoremontit

Remon­toim­me asun­non lat­tias­ta kat­toon.

Kirvesmiestyöt

Raken­nam­me myös auto­tal­lit sekä varas­tot ja kasaam­me talo­pa­ke­tit.

Maalaustyöt

Maa­laam­me talot sekä kiin­teis­töt niin sisäl­tä kuin ulkoa­kin.

Korjaus-ja asennustyöt

Asen­nam­me keit­tiö­ka­lus­teet ja kyl­py­huo­ne­ka­lus­teet sekä ikku­na, ovet ja lami­naat­ti­lat­tiat. Teem­me myös kor­jaus­töi­tä

Kun tarvitset luotettavaa saneerausta